100%
  Belgische puppy's

  Privacybeleid

  Deze privacy policy werd het laatst geupdate op 9 augustus 2019.

  CONTACTGEGEVENS

  Hoeve Hoogland BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Hoeve Hoogland BVBA, gelegen Hoek 53 te 2460 Kasterlee, via info@hoevehoogland.be en op www.hoevehoogland.be.

  VERWERKINGSDOELEINDEN

  Hoeve Hoogland BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van zijn klanten, voor administratiedoeleinden.

  RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a) toestemming en f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

  OVERMAKEN AAN DERDEN

  Wij delen en/of verkopen geen persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties.

  GEGEVENSTRANSFER BUITEN DE EU

  Een aantal gegevens worden verwerkt buiten de EU:

  ANALYTICS

  Op deze website bevinden zich cookies van Google Analytics ter analyse van het verkeer op deze website. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. U kan de privacy policy van Google hier nalezen.

  FACEBOOK

  Deze website maakt gebruik van de Facebook Like Button. U kan de privacy policy van Facebook hier nalezen. Ook Facebook werkt onder het Privacy Shield Framework.

  CLOUDFLARE

  CloudFlare wordt gebruikt om deze website te beschermen tegen bedrijgingen van buitenaf en de surfervaring van de bezoeker te verbeteren. U kan de privacy policy van CloudFlare hier raadplegen.

  BEWAARPERIODE

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenadminstratie zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (7 jaar voor boekhouding). Voor persoonsgegevens die verwerkt worden op basis van toestemming (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend voor marketingdoeleinden) wordt een bewaartermijn van 5 jaar na laatste activiteit gehanteerd.

  RECHTEN VAN DE BETROKKENE

  De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere door hem aan te duiden partij.

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het e-mailadres vermeld bovenin deze privacy policy.

  KLACHTEN

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

  COOKIES EN COOKIE POLICY

  Als bezoeker worden gegevens geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van retargetting. Deze gegevens zijn onder meer technische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s, kliklocaties.

  Indien deze impliciete dataverzameling en/of verwerking niet gewenst is, kan er gebruik gemaakt worden van een browser adblocker plugin als µBlock, AdBlock, of kunnen de cookies op browserniveau geblokkeerd worden. Dit kan in elke browser ingesteld worden via de algemene instellingen.

  Niks gevonden?

  Neem een kijkje op de website van Felicanis waar we een groot aanbod aan pups en kittens aanbieden!

  Naar de website